Umbhali (Writer): KHULZULU
Umhleli wesiZulu (isiZulu Editor): Mpumie Njobe
Umhumushi wesiSwazi (isiSwati Translator): Lindiwe Khumalo
Abahleli besiSwazi (isiSwati Editors): Thembekile Msibi, Mpho Molefe
Umdwebi (Illustrator): KHULZULU
Umqophi (Designer): KHULZULU
Yashicilelwa (Published): 2022
Abashicileli (Publisher): Siyafunda Online
Ifomethi (Format): Inoveli Yemifanekiso (Graphic Novel)
ISBN: 978-0-6397-0897-3
Izilimi (Languages): isiZulu, isiSwazi
Amakhasi (Pages): 120
Ubukhulu (Size): 168mm X 257mm

Scroll to Top